Isoleren technische kokers en holle ruimtes 

Om vorming en verspeiding van vuur of rook te vertragen, worden installatieschachten en andere holle ruimtes best geïsoleerd met onbrandbare isolatiematerialen. De inblaaswol of andere onbrandbare isolatiematerialen zijn bestand tegen temperaturen tot boven de 1.000°C, veroorzaakt geen extra rookontwikkeling en zorgt niet voor vlamoverslag. Ook komen er geen giftige gassen vrij. Het draagt eveneens bij aan het akoestisch comfort. 

Met onze inblaastechniek kunnen zowel nieuwe als bestaande gebouwen voorzien worden van brandveilige isolatie.